T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FATİH PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ REHBERLİK BAŞVURUSU

BAŞVURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30.12.2015 tarihli ve 13507730 sayılı yazısı gereği ilimiz genelinde FATİH Projesi kapsamında bulunan örgün eğitim kurumlarına 2. Dönem (05.02.2018 - 08.06.2018) "Fatih Projesi BT Rehberliği" görevlendirmesi yapılacaktır.
 
Başvuru ve Onay Tarihleri:
Başlama: 17.01.2018 Çarşamba Saat: 10:00
Bitiş: 24.09.2018 Çarşamba Saat: 14:00
 
AÇIKLAMAR
* Başvurular öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçedeki FATİH Projesi kapsamındaki eğitim kurumlarına bakanlığın yazısında belirtilen öncelik sırasına göre yapılacaktır.
* Kadrosunun bulunduğu kurumu ilk tercihine yazanlar bu tercihlerine yerleştirilirken öncelikli olacaklardır.
* Aynı durumda birden çok başvuru olması durumunda bakanlığın ilgi resmi yazısında belirtilen öncelik sırası dikkate alınacaktır.
 
GENEL ŞARTLAR
* Görevlendirmeler Fatih Projesi kapsamında bulunan 8 ve daha fazla şubesi bulunan okullara yapılacaktır. Şube sayısı 8'den az olan okulların sorumluluğu aynı ilçe içerisinde görevlendirilen öğretmenlere dağıtılacaktır.
* Kadrosunun bulunduğu okulda 21 saatten fazla ders görevi bulunan öğretmenlere okulu dışına görevlendirme yapılmayacaktır.
* Tercihlerine yerleşemeyen ve ilçe içi tercih dışı görevledirmeyi kabul eden öğretmenler, kadrosunun bulunduğu ilçede proje kapsamındaki boş kalan okullardan birine görevlendirilebilecektir.
* Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir.
* BT Rehberliği görevi valilik onayı ile yapılacak ve görev öğretmenin haftalık ders çizelgesinde “Fatih Projesi BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir.
* Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.
* Bakanlığın yazısına istinaden ücretli ve aday öğretmenlere görevlendirme yapılmayacaktır.
* Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görevlendirilmeyecektir.
* BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp görevlendirildikleri okul müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyacaklardır.
Yukarıda belirtilen esaslara uygun yapılmayan görevlendirmeler ivedilikle iptal edilecektir.
 
ÖĞRETMEN TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
* Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri; belirtilen adres üzerinden kişisel bilgiler kullanılarak sisteme giriş yapılacak,
* Bavşvuru formunda istenen bilgiler doldurup kaydedilecek,
* Başvuruların geçerlilik kazanması için başvurunun görev yaptıkları kurum tarafından onaylanması işlemini takip edeceklerdir.
* Başvuru işlemi sırasında belirlemiş oldukları Başvuru Parolası ile sisteme giriş yaparak başvurularının onay durumunu takip edebileceklerdir.
* Görevlendirme sonuçlarını da aynı yerden ulaşılabilecektir.

Diğer Branş Öğretmenleri; İhtiyacın bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından karşılanmaması durumunda başvuruları daha sonra alınabilecektir.
 
KURUM/OKUL TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
* Belirtilen adres üzerinden Kurum Kodu ve BİLSİS Şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılacak,
* Başvuru yapan öğretmenlerin başvuru bilgileri dikkatlice incelenecek,
* Kurum adına işlem yapan personelin TC Kimlik ve Adı Soyadı onay formunda ilgili alanlara yazılacak,
* Başvuru yapan öğretmenin başvurusu Onaylanacak ya da Açıklama bölümüne gerekçesi belirtilerek Reddedilecektir.
 

0(326) 227 68 68 - (1068) (1069)
©
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hatay EBITEFO - Tüm Hakları Saklıdır.