HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 Yılı Şubat Dönemi İlk Atama İle Atanan ve Adaylıkları Kaldırılmış Olan Öğretmenlerin DİKKATİNE

2016 Yılı Şubat Dönemi İlk Atama İle Atanan ve Adaylıkları Kaldırılmış Olan Öğretmenlerin DİKKATİNE

 2016 YILI ŞUBAT DÖNEMİ İLK ATAMA İLE ATANAN VE ADAYLIKLARI KALDIRILMIŞ OLAN ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE,

 

               10 Şubat 2016 tarihinde ilk atama ve millî sporcu kapsamında atananlardan adaylığı kaldırılmış öğretmenler;

 

a) Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli kapsamında (öğretmen, uzman eğitici, usta öğretici ve benzeri personel) adaylıklarının kaldırılmış olmasına bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesi ve daha sonra bu konuda yapılan diğer açıklamalara göre aday öğretmen statüsünde sayılmayanlar,

b) Resmî kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlar,

c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar,

d) 15-18 tarihleri arasında elektronik başvuru formunda adaylıklarının kaldırıldığına ilişkin beyanda bulunanlardan;

               19 Şubat 2016 tarihinde İlk Atama kapsamında, İlimize ataması yapılan ve adaylığı kaldırılan öğretmenlerin göreve başlama iş ve işlemleri  aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünü İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Şubesinde 19.02.2016 Cuma günü saat 14:00’den itibaren başvuruları alınacaktır.

 

 İlimize ataması yapılan adaylığı kaldırılan öğretmenlerin göreve başlama işlemi esnasında istenilecek belgeler:

1- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ile birlikte fotokopisi (1 adet),

2-  Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi (1 adet),                                                                              

3-  Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

4-  2-8 Şubat 2016 arasında  Başvuru esnasında verilen elektronik başvuru formu (Aslı) (1 adet),

5-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/ Pedagojik formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

6-Pedagojik formasyon belgesinin aslı veya onaylı örneği  (1 adet),  (Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi),

7-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

8- Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

9) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

10) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

11) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi ve hizmet belgesi,

12-Erkek adaylar başvuru formunda beyan ettiği (askerlik durum belgesinin aslı),

13-Mal bildirim formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) verilecek,

14-Etik Sözleşmesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) verilecek,

15- Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp ilk atama yoluyla ataması yapılan öğretmenlerin en son ayrıldıkları kurumca düzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)

16-Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi.(Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi)

17- Adaylığının kaldırıldığına  dair Onayın aslını ibraz edeceklerdir.

 

NOT: Bakanlığımız dışındaki kurumlarda asıl devlet memuru olarak çalışanlardan, İlimize ataması yapılan ve adaylığı kaldırılan öğretmenlerin kurumlarına 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır. 

 

                                                                                                          İl Milli Eğitim Müdürlüğü

                                                                                           (İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri Şubesi)

19-02-2016

ÜRGEN PAŞA MAH. ŞEHİT İSMAİL YILDIRIM SK. HATAY İL MİLLİ EĞT.MÜD. SİTESİ NO 2 İÇ KAPI NO 1 ANTAKYA / HATAY - 03262276868

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.