HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2018/2 EKPSS Atama Sonucu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Atanan Personellerin Dikkatine

2018/2 EKPSS Atama Sonucu İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze Atanan Personellerin Dikkatine

EKPSS Sonucu Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Dağıtım yapılmak üzere tüm İlçeler ) emrine ataması yapılan adaylardan;

 

Hatay İlinde çalışmak istemeyen adayların 7 Ocak 2019 tarihine kadar aşağıdaki örnek dilekçeyi doldurarak ekpss sonuç belgesi ve kimlik fotokopisi ile birlikte Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelatama31@meb.gov.tr  , yoneticiatama31@meb.gov.tr  adresine mail yoluyla veya 0326 227 69 69 nolu fax’a belirtilen belgelerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe Örneği için tıklayınız.

İLİMİZDE GÖREVE BAŞLAYACAK ADAYLARIN 25/01/2019 TARİNE KADAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELER İLE BİRLİKTE HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ATAMA ŞUBESİNE MÜRACAAT ETMESİ  GEREKMEKTEDİR.

Adaylardan İstenilecek Belgeler:

a) Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40´ıncı maddesi gereğince kazai rüşt kararı, 

b) Öğrenim durumları bakımından; 

1- Diploma asılları veya onaylı örnekleri, Diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilebilecek belgeler, 

2- Mezun olabilecek durumda iken EKPSS/Kura İçin başvuru imkânı sağlanan adayların atamalarının yapılabilmesi için, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi olan 07/12/2018 tarihi itibariyle EKPSS/Kura başvurusunda beyan ettiği eğitim kurumundan mezun olduğunu gösterir belgeler, 

c) Adlî Sicil Kaydı (E-Devlet Sistemi üzerinden alınan barkodlu belge de geçerlidir)

ç) Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Sistemi üzerinden alınan barkodlu belge de geçerlidir)

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da aslî devlet memuru olarak çalışmakta olanlardan; başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla yerleştirilenlerin görev yaptıkları kurumlarca onaylanmış muvafakat belgesi, (sözleşmeli çalışanlar hariç) 

 e) 6 adet vesikalık fotoğraf, 

f) Mal bildirimi, (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Verilecektir.) 

g) 2018/2 EKPSS/Kura ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi. 

ğ) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Aile Tablosu) Güvenlik Soruşturması İçin Gerekmektedir.

h)Kimlik Fotokopisi 

ı) Engelle Sağlık kurulu raporu (30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınan engelli sağlık kurulu raporu ile engelli oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu belgelemek. (Adayın engelli sağlık kurulu raporunda belirtilen raporun geçerlilik süresinin “Süreli” olanların geçerlilik süresi kontrol edilerek, süresi bitmiş olanlardan yeni rapor istenmesi gerekmektedir. Adayın birden fazla engelli sağlık kurulu raporu olması halinde 2018-2 EKPSS/KURA yerleştirmelerinde ÖSYM tarafından esas alınan engelli sağlık kurulu raporu işleme alınacaktır))   

h) Güvenlik Soruşturması Formu doldurulmak üzere adayın Annesi, Babası ve 18 yaşından büyük olan kardeşlerinin Adı Soyadı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi ile birlikte ikamet adreslerini getirmeleri gerekmektedir. (Ekteki Arşiv Araştırma Formunun doldurularak formatında değişiklik yapılmadan flash bellek ortamında evrak teslimi esnasında getirilmesi gerekmektedir)

Arşiv Araştırma Formu için tıklayınız.

 NOT: Göreve Başlama ile ilgili yapılacak tüm güncellemeler müdürlüğümüz web sayfasından takip edilecektir.


Ürgen Paşa Mahallesi Şehit İsmail Yıldırım Sokak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sitesi No2 İç Kapı No1 31030 Antakya /HATAY - 03262276868

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.