HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Engelli Personel İstihdamına Yönelik Atama Kapsamında Engelli Öğretmen Olarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Emrine Atanan Aday Öğretmenlerin Dikkatine

  2020 Engelli Personel İstihdamına Yönelik Atama Kapsamında Engelli Öğretmen Olarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Emrine Atanan Aday Öğretmenlerin Dikkatine

          2020 Engelli Personel İstihdamına Yönelik Atama kapsamında,  Bakanlığımızca Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine engelli öğretmen olarak atanan aday öğretmenlerin 14 - 21 Şubat  2020 tarihleri arasında, engelli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde aşağıda belirtilen belgeleri Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (Öğretmen Atama) elden teslim etmesi gerekmektedir.

 

Engelli Öğretmen Olarak Atanan Aday Öğretmenlerden,

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları Diploma Belgesi,

2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına Denklik Belgesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5.  2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS (Lisans Düzeyi) Sonuç Belgesi,

6.   Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneği,

     7.  Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

     8.  Mal Bildirimi (İl Millî Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir),

     9.  Etik Sözleşmesi (İl Millî Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir),                                                              

   10.  Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

   11.  Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

   12. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden  öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak Sağlık Kurulu Raporu,  (Ancak,  engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastanenin kapatıldığını ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenler ile hastanelerin bu yönde bir sağlık kurulu raporu düzenlemediğini belirtenlerin ilgili hastaneden bu yönde alacakları yazıyla belgelendirenler; öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığınadair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile başvuruda bulunabileceklerdir.)

   13. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için

          Muvafakat Belgesi,

   14. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,

   15. Erkek adaydan Askerlik Durum Belgesi,   

          istenmektedir.                                                                                            

 Mal Bildirim Beyannamesi için tıklayınız..

 Muvafakat Belgesi için tıklayınız..

 Etik Sözleşmesi için tıklayınız.. 

Ürgen Paşa Mahallesi Şehit İsmail Yıldırım Sokak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sitesi No2 İç Kapı No1 31030 Antakya /HATAY - 03262276868

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.