HATAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aday Öğretmenlerin Dikkatine

Aday Öğretmenlerin Dikkatine

 

                         GÖREVE BAŞLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR     

2016 Yılı Şubat Dönemi İlk Atama kapsamında İlimiz emrine yetiştirilmek üzere ataması yapılan adayların göreve başlama iş ve işlemleri  aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (5.katta) konferans salonunda 01/03/2016 Salı günü saat 09 :30’da hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Göreve başlama işlemi esnasında istenilecek belgeler:

1- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ile birlikte fotokopisi (1 adet),

2- Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi (1 adet),                                                                               

3- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),

4- 2-8 Şubat 2016 arasında  başvuru esnasında verilen elektronik başvuru formu (Aslı) (1 adet),

5- Pedagojik formasyon belgesinin aslı veya onaylı örneği  (1 adet),  (Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi),

6-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

7-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

8) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu aslı,

9-Erkek adaylar başvuru formunda beyan ettiği (askerlik durum belgesinin aslı),

10- Sabıka Kayıt Belgesi aslı                                              

11-Mal bildirim formu (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) verilecek,

12-Etik Sözleşmesi (İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) verilecek,

 

Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanların göreve başlama esnasında yukarıdaki belgelere ek olarak getireceği belgeler:

1) Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış muvafakat belgesi (Ek-4/a yazı çerçevesinde alınan Ek-4/b muvafakat belgesi).

2) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi

3)-Diğer kamu kurumlarında görev yapmakta olanlardan yetkililerce onaylanmış Hizmet Belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.)

4)- Personel Nakil Bildirimi aslı

 

NOT:

 

1-Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl devlet memuru olarak çalışanlardan İlk Atama (Kurumlar Arası Nakil) kapsamında, İlimiz emrine yetiştirilmek üzere ataması yapılan adayların kurumlarına 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Adaylar, tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddelerinde belirtilen sürelerde göreve başlamak zorundadır. 

 

2- Özel öğretim kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan aday öğretmenler istemeleri halinde 01/09/2016 tarihinde göreve başlayacaklarına dair bir dilekçe ve sözleşme örneğini il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. 

 

 

                                              29-02-2016          

 

 

 

ÜRGEN PAŞA MAH. ŞEHİT İSMAİL YILDIRIM SK. HATAY İL MİLLİ EĞT.MÜD. SİTESİ NO 2 İÇ KAPI NO 1 ANTAKYA / HATAY - 03262276868

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.